Buna [bvn]

ชื่อภาษา ISO: Buna
รหัสภาษา ISO: bvn
จำนวนประชากร: 750

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Buna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3257

พื้นที่ใช้ภาษา Buna

Papua New Guinea

2. Buna: Kasmin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8466
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Buna: Kasmin

Kasmin

พื้นที่ใช้ภาษา Buna: Kasmin

Papua New Guinea

3. Buna: Masan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8467
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Buna: Masan

Masan

พื้นที่ใช้ภาษา Buna: Masan

Papua New Guinea

People Groups who speak Buna

Buna;