Budu [buu]

ชื่อภาษา ISO: Budu
รหัสภาษา ISO: buu
จำนวนประชากร: 180,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Budu: Bafwakoyi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8404
รหัสสำเนียงของ ROD: 08404
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Bafwakoyi

Bafwakoyi

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Bafwakoyi

Congo, Democratic Republic of

2. Budu: East Bafwangada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8405
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: East Bafwangada

East Bafwangada

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: East Bafwangada

Congo, Democratic Republic of

3. Budu: Ineta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8406
รหัสสำเนียงของ ROD: 08406
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Ineta

Ineta
Timoniko

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Ineta

Congo, Democratic Republic of

4. Budu: Koya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19443
รหัสสำเนียงของ ROD: 19443
จำนวนประชากร: 20,000

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Koya

Congo, Democratic Republic of

5. Budu: Mahaa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8407
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Mahaa

Mahaa

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Mahaa

Congo, Democratic Republic of

6. Budu: Makoda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8408
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Makoda

Makoda

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Makoda

Congo, Democratic Republic of

7. Budu: Malamba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8409
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Malamba

Malamba

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Malamba

Congo, Democratic Republic of

8. Budu: Wadimbisa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8410
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: Wadimbisa

Isombi
Wadimbisa

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: Wadimbisa

Congo, Democratic Republic of

9. Budu: West Bafwangada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8411
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Budu: West Bafwangada

Bafanio
West Bafwangada

พื้นที่ใช้ภาษา Budu: West Bafwangada

Congo, Democratic Republic of

10. Kibudu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1412
รหัสสำเนียงของ ROD: 01412
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kibudu

Bodo
Budu
Ebudu

พื้นที่ใช้ภาษา Kibudu

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kibudu

C07800 พระคำแห่งชีวิต 1
C13060 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BANGALA เพลง

People Groups who speak Budu

Budu;