Bongili [bui]

ชื่อภาษา ISO: Bongili
รหัสภาษา ISO: bui
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bonguili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2834
รหัสสำเนียงของ ROD: 02834

ชื่ออื่นสำหรับ Bonguili

Bokiba
Bongili
Bongiri
Bungili
Bungiri

พื้นที่ใช้ภาษา Bonguili

Congo, Republic of the

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bonguili

A01941 พระคำแห่งชีวิต

2. Bonguili: Bokiba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2835
รหัสสำเนียงของ ROD: 02835

ชื่ออื่นสำหรับ Bonguili: Bokiba

Bokiba

พื้นที่ใช้ภาษา Bonguili: Bokiba

Congo, Republic of the

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bonguili: Bokiba

C05250 พระคำแห่งชีวิต w/ BONGUILI

People Groups who speak Bongili

Bongili;