Younuo Bunu [buh]

ชื่อภาษา ISO: Younuo Bunu
รหัสภาษา ISO: buh
จำนวนประชากร: 9,720

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bunu, Younuo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8507
จำนวนประชากร: 9,720

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Younuo

Pu No
Punu
Younuo
Yuno
Yunuo

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Younuo

China

2. Miao: Longsheng Mati

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6113
รหัสสำเนียงของ ROD: 06113

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Longsheng Mati

Longsheng Mati
苗:龍勝 馬蹄
苗:龙胜 马蹄

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Longsheng Mati

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Longsheng Mati

A29411 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Younuo Bunu

Younuo;