Batak Alas-Kluet [btz]

ชื่อภาษา ISO: Batak Alas-Kluet
รหัสภาษา ISO: btz
จำนวนประชากร: 144,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Batak Alas-Kluet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7853
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Batak Alas-Kluet

Alas-Kluet Batak

พื้นที่ใช้ภาษา Batak Alas-Kluet

Indonesia

2. Batak Alas-Kluet: Alas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7854
จำนวนประชากร: 80,000

ชื่ออื่นสำหรับ Batak Alas-Kluet: Alas

Alas

พื้นที่ใช้ภาษา Batak Alas-Kluet: Alas

Indonesia

People Groups who speak Batak Alas-Kluet

Alas; Kluet;