Burushaski [bsk]

ชื่อภาษา ISO: Burushaski
รหัสภาษา ISO: bsk
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Brushaski

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 871
รหัสสำเนียงของ ROD: 00871

ชื่ออื่นสำหรับ Brushaski

Biltum
Burucaki
Burucaski
Burushaki
Burushaski
Burushki
Burusho
Khajuna
Kunjut
ब्रुशास्कि

พื้นที่ใช้ภาษา Brushaski

India
Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Brushaski

C06340 พระคำแห่งชีวิต

2. Burushaski: Hunza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8557
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Burushaski: Hunza

Hunza

พื้นที่ใช้ภาษา Burushaski: Hunza

India
Pakistan

3. Burushaski: Nagar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8558
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Burushaski: Nagar

Nagar
Nagir

พื้นที่ใช้ภาษา Burushaski: Nagar

India
Pakistan

4. Burushaski: Yasin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8559
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Burushaski: Yasin

Werchikwar
Yasin

พื้นที่ใช้ภาษา Burushaski: Yasin

India
Pakistan

People Groups who speak Burushaski

Burusho;