Bongu [bpu]

ชื่อภาษา ISO: Bongu
รหัสภาษา ISO: bpu
จำนวนประชากร: 850

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Balang of Bonggu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 621
รหัสสำเนียงของ ROD: 00621

ชื่ออื่นสำหรับ Balang of Bonggu

Bonggu
Bongu

พื้นที่ใช้ภาษา Balang of Bonggu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balang of Bonggu

C16211 พระคำแห่งชีวิต

2. Sauch of Bonggu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 634
รหัสสำเนียงของ ROD: 00634

ชื่ออื่นสำหรับ Sauch of Bonggu

Bonggu
Bongu

พื้นที่ใช้ภาษา Sauch of Bonggu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sauch of Bonggu

C16351 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bongu

Bongu;