Dakaka (Daakaka ) [bpa]

ชื่อภาษา ISO: Dakaka (Daakaka )
รหัสภาษา ISO: bpa
จำนวนประชากร: 1,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Daakaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4470

ชื่ออื่นสำหรับ Daakaka

Ambrym: South
Baia
Baiap
Baio
Dakaka
Dakikilia
South Ambrym

พื้นที่ใช้ภาษา Daakaka

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Daakaka

A23891 Testimonies w/ BISLAMA

2. Dakaka: Sesivi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9081
จำนวนประชากร: 600

ชื่ออื่นสำหรับ Dakaka: Sesivi

Sesivi

พื้นที่ใช้ภาษา Dakaka: Sesivi

Vanuatu

People Groups who speak Dakaka

Baiap;