Bundeli [bns]

ชื่อภาษา ISO: Bundeli
รหัสภาษา ISO: bns
จำนวนประชากร: 3,070,000

จีอาร์เอ็นมี 13 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bundeli: Banaphari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8475
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Banaphari

Banaphari
बुंदेली: बनापहारी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Banaphari

India

2. Bundeli: Bhadauri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8476
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Bhadauri

Bhadauri
Towargarhi
बुंदेली: भदौरी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Bhadauri

India

3. Bundeli: Chhindwara Bundeli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8477
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Chhindwara Bundeli

Chhindwara Bundeli
बुंदेली: छिंदवाड़ा बुंदेली

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Chhindwara Bundeli

India

4. Bundeli: Gaoli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8478
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Gaoli

Gaoli
बुंदेली: गोली

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Gaoli

India

5. Bundeli: Khatola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8479
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Khatola

Khatola
बुंदेली: खाटोला

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Khatola

India

6. Bundeli: Kirari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8480
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Kirari

Kirari
बुंदेली: किरारी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Kirari

India

7. Bundeli: Kundri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8483
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Kundri

Kundri
बुंदेली: कुण्डरी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Kundri

India

8. Bundeli: Lodhanti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8484
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Lodhanti

Lodhanti
Rathora
बुंदेली: लोधान्ति

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Lodhanti

India

9. Bundeli: Nagpuri Hindi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8485
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Nagpuri Hindi

Nagpuri Hindi
बुंदेली: नागपुरी हिंदी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Nagpuri Hindi

India

10. Bundeli: Nibhatta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8486
รหัสสำเนียงของ ROD: 08486
จำนวนประชากร: 644,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Nibhatta

Nibhatta
बुन्देली: निभट्टा

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Nibhatta

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bundeli: Nibhatta

A63118 ข่าวประเสริฐ
A63117 พระคำแห่งชีวิต

11. Bundeli: Raghobansi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8488
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Raghobansi

Raghobansi
बुंदेली: राघोबान्सी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Raghobansi

India

12. Bundeli: Tirhari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8489
จำนวนประชากร: 40,250

ชื่ออื่นสำหรับ Bundeli: Tirhari

Tirhari
बुंदेली: तिरहारी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundeli: Tirhari

India

13. Bundelkhandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 802
รหัสสำเนียงของ ROD: 00802
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Bundelkhandi

Bondili
Bundeli
Bundel Khandi
बुन्देलखंडी

พื้นที่ใช้ภาษา Bundelkhandi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bundelkhandi

C24661 พระคำแห่งชีวิต