Bola [bnp]

ชื่อภาษา ISO: Bola
รหัสภาษา ISO: bnp
จำนวนประชากร: 13,700

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4443

ชื่ออื่นสำหรับ Bola

Bakovi
Bola-Bakovi
Bola: Bola

พื้นที่ใช้ภาษา Bola

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bola

A80152 ข่าวประเสริฐ

2. Bola: Harua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8260
จำนวนประชากร: 7,535

ชื่ออื่นสำหรับ Bola: Harua

Garua
Harua
Karua
Mai
Xarua

พื้นที่ใช้ภาษา Bola: Harua

Papua New Guinea

People Groups who speak Bola

Bakovi, Bola; Karua, Xarua;