Banda (Indonesia) [bnd]

ชื่อภาษา ISO: Banda (Indonesia)
รหัสภาษา ISO: bnd
จำนวนประชากร: 4,280

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Banda: Elat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7675
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda: Elat

Elat

พื้นที่ใช้ภาษา Banda: Elat

Indonesia

2. Banda: Eli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7676
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banda: Eli

Eli

พื้นที่ใช้ภาษา Banda: Eli

Indonesia

3. Banda [Indonesia]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7658
จำนวนประชากร: 3,000

พื้นที่ใช้ภาษา Banda [Indonesia]

Indonesia

People Groups who speak Banda (Indonesia)

Banda, Eli-Elat;