Lame [bma]

ชื่อภาษา ISO: Lame
รหัสภาษา ISO: bma
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lame: Bamoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2567
รหัสสำเนียงของ ROD: 02567

ชื่ออื่นสำหรับ Lame: Bamoro

Bamboro
Bamburo
Bamoro
Lame: Bamburo
Lame: Mbaru
Mbaru

พื้นที่ใช้ภาษา Lame: Bamoro

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lame: Bamoro

A13900 พระคำแห่งชีวิต

2. Lame: Gurawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2561
รหัสสำเนียงของ ROD: 02561

ชื่ออื่นสำหรับ Lame: Gurawa

Gura
Gurawa
Lame: Gura

พื้นที่ใช้ภาษา Lame: Gurawa

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lame: Gurawa

C14670 พระคำแห่งชีวิต

3. Lame [Nigeria]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12733
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lame [Nigeria]

Lame

พื้นที่ใช้ภาษา Lame [Nigeria]

Nigeria

4. Lame: Ruhu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12734
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lame: Ruhu

Rufawa
Rufu
Ruhu

พื้นที่ใช้ภาษา Lame: Ruhu

Nigeria

People Groups who speak Lame

Lame;