Anii [blo]

ชื่อภาษา ISO: Anii
รหัสภาษา ISO: blo
จำนวนประชากร: 51,200

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Anii

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4811

ชื่ออื่นสำหรับ Anii

Akpe
Baseca
Basila
Bassila
Gisida
Ouinji-Ouinji
Ounji-Ounji
Winji-Winji

พื้นที่ใช้ภาษา Anii

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anii

C27071 พระคำแห่งชีวิต

2. Anii: Bodi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20047
รหัสสำเนียงของ ROD: 20047

ชื่ออื่นสำหรับ Anii: Bodi

Bodi

พื้นที่ใช้ภาษา Anii: Bodi

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anii: Bodi

A37514 พระคำแห่งชีวิต

3. Anii: Gikolodjya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7014
รหัสสำเนียงของ ROD: 07014
จำนวนประชากร: 11,100

ชื่ออื่นสำหรับ Anii: Gikolodjya

Gikolodjya

พื้นที่ใช้ภาษา Anii: Gikolodjya

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anii: Gikolodjya

A37872 พระคำแห่งชีวิต

4. Anii: Giseda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6356
รหัสสำเนียงของ ROD: 06356
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ชื่ออื่นสำหรับ Anii: Giseda

Anii: Gisela
Basila: Giseda
Giseda
Gisela
Gisida
Winji-Ninji: Giseda

พื้นที่ใช้ภาษา Anii: Giseda

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anii: Giseda

C32740 พระคำแห่งชีวิต
A37873 ข่าวประเสริฐ 1-20
A63454 ข่าวประเสริฐ 21-40

5. Anii: Nagayili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20183
รหัสสำเนียงของ ROD: 20183
จำนวนประชากร: 3,000

พื้นที่ใช้ภาษา Anii: Nagayili

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anii: Nagayili

A37937 พระคำแห่งชีวิต

6. Ouindji-Ouindji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2748
รหัสสำเนียงของ ROD: 02748

ชื่ออื่นสำหรับ Ouindji-Ouindji

Anii
Ouindji
Windji

พื้นที่ใช้ภาษา Ouindji-Ouindji

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ouindji-Ouindji

C01331 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Anii

Anii;