Bolango [bld]

ชื่อภาษา ISO: Bolango
รหัสภาษา ISO: bld
จำนวนประชากร: 23,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bolango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8261
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bolango

Bolango: Bolango
Bulanga
Bulanga-Uki
Diu

พื้นที่ใช้ภาษา Bolango

Indonesia

2. Bolango: Atinggola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8262
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bolango: Atinggola

Atinggola

พื้นที่ใช้ภาษา Bolango: Atinggola

Indonesia

People Groups who speak Bolango

Bulango;