Bakumpai [bkr]

ชื่อภาษา ISO: Bakumpai
รหัสภาษา ISO: bkr
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bakambai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3786
รหัสสำเนียงของ ROD: 03786

พื้นที่ใช้ภาษา Bakambai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bakambai

C18490 พระคำแห่งชีวิต w/ INDONESIAN เพลง

2. Bakumpai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4735

ชื่ออื่นสำหรับ Bakumpai

Bakumpai: Bakumpai
Bara-Jida

พื้นที่ใช้ภาษา Bakumpai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bakumpai

A84006 ข่าวประเสริฐ

3. Bakumpai: Mengkatip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7589
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakumpai: Mengkatip

Mangkatip
Mengkatip
Oloh Mengkatip

พื้นที่ใช้ภาษา Bakumpai: Mengkatip

Indonesia

People Groups who speak Bakumpai

Bakumpai;