Bakoko [bkh]

ชื่อภาษา ISO: Bakoko
รหัสภาษา ISO: bkh
จำนวนประชากร: 50,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bakoko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7578
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko

Basoo

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko

Cameroon

2. Bakoko: Adie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7579
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Adie

Adie
Basoo Ba Die
Basoo D'edea
Elog Mpoo

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Adie

Cameroon

3. Bakoko: Bisoo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7580
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Bisoo

Adiangok
Basoo Ba Likol
Basso
Bisoo

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Bisoo

Cameroon

4. Bakoko: Mbang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7581
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Mbang

Dimbambang
Mbang

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Mbang

Cameroon

5. Bakoko: Yabyang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7582
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Yabyang

Yabyang
Yabyang-Yapeke

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Yabyang

Cameroon

6. Bakoko: Yakalak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7583
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Yakalak

Yakalag
Yakalak

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Yakalak

Cameroon

7. Bakoko: Yapoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7584
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Yapoma

Yapoma

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Yapoma

Cameroon

8. Bakoko: Yassuku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7585
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bakoko: Yassuku

Yasoukou
Yassuku
Yasug
Yasuku

พื้นที่ใช้ภาษา Bakoko: Yassuku

Cameroon

People Groups who speak Bakoko

Bakoko;