Bakwé [bjw]

ชื่อภาษา ISO: Bakwé
รหัสภาษา ISO: bjw
จำนวนประชากร: 10,300

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bakwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7591
จำนวนประชากร: 10,300

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe

Côte d'Ivoire

2. Bakwe: Dafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7592
จำนวนประชากร: 10,300

ชื่ออื่นสำหรับ Bakwe: Dafa

Dafa

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe: Dafa

Côte d'Ivoire

3. Bakwe: Defa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7593
จำนวนประชากร: 10,300

ชื่ออื่นสำหรับ Bakwe: Defa

Defa

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe: Defa

Côte d'Ivoire

4. Bakwe: Deple

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7594
จำนวนประชากร: 10,300

ชื่ออื่นสำหรับ Bakwe: Deple

Deple

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe: Deple

Côte d'Ivoire

5. Bakwe: Nigagba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7595
จำนวนประชากร: 10,300

ชื่ออื่นสำหรับ Bakwe: Nigagba

Nigagba

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe: Nigagba

Côte d'Ivoire

6. Bakwe: Nyinagbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7596
จำนวนประชากร: 10,300

ชื่ออื่นสำหรับ Bakwe: Nyinagbi

Nyinagbi

พื้นที่ใช้ภาษา Bakwe: Nyinagbi

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Bakwé

Bakwe;