Barok [bjk]

ชื่อภาษา ISO: Barok
รหัสภาษา ISO: bjk
จำนวนประชากร: 2,120

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Barok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1465

ชื่ออื่นสำหรับ Barok

Kanalu
Kanapit
Kolube
Komalu
Kulubi
Namatanai

พื้นที่ใช้ภาษา Barok

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Barok

C23030 พระคำแห่งชีวิต

2. Barok: Usen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7788
จำนวนประชากร: 2,116

ชื่ออื่นสำหรับ Barok: Usen

Usen

พื้นที่ใช้ภาษา Barok: Usen

Papua New Guinea

People Groups who speak Barok

Barok;