Banggai [bgz]

ชื่อภาษา ISO: Banggai
รหัสภาษา ISO: bgz
จำนวนประชากร: 163,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Banggai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3827

ชื่ออื่นสำหรับ Banggai

Aki
Asli

พื้นที่ใช้ภาษา Banggai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Banggai

C18511 ข่าวประเสริฐ
A64729 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A64730 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A64728 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A19070 พระคำแห่งชีวิต 1
A19071 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Banggai: Buko & Asli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3828
รหัสสำเนียงของ ROD: 03828

ชื่ออื่นสำหรับ Banggai: Buko & Asli

Buko
Buko & Asli
Tataba

พื้นที่ใช้ภาษา Banggai: Buko & Asli

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Banggai: Buko & Asli

C18521 ข่าวประเสริฐ

3. Banggai: East Banggai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7726
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banggai: East Banggai

East Banggai

พื้นที่ใช้ภาษา Banggai: East Banggai

Indonesia

4. Banggai: West Banggai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7727
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banggai: West Banggai

West Banggai

พื้นที่ใช้ภาษา Banggai: West Banggai

Indonesia

People Groups who speak Banggai

Banggai;