Bhatri [bgw]

ชื่อภาษา ISO: Bhatri
รหัสภาษา ISO: bgw
จำนวนประชากร: 260,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bhatra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3392
รหัสสำเนียงของ ROD: 03392
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Bhatra

Basturia
Batra
Bhatri
Bhattra
Bhattri
Bhottada
Bhottara
भातरा

พื้นที่ใช้ภาษา Bhatra

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bhatra

C08560 พระคำแห่งชีวิต

2. Bhatri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3060
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25%

ชื่ออื่นสำหรับ Bhatri

Basturia
Batri
Bhatari
Bhatra
Bhattra
Bhattri
Bhottada
Bhottara
भातरी

พื้นที่ใช้ภาษา Bhatri

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bhatri

C23341 พระคำแห่งชีวิต

3. Bhatt

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4219
รหัสสำเนียงของ ROD: 04219
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Bhatt

Basturia
Bhatra
Bhatri
Bhattra
Bhattri
Bhottada
Bhottara
भट्ट

พื้นที่ใช้ภาษา Bhatt

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bhatt

C21740 พระคำแห่งชีวิต