Rathwi Bareli [bgd]

ชื่อภาษา ISO: Rathwi Bareli
รหัสภาษา ISO: bgd
จำนวนประชากร: 97,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bareli, Rathwi Bareli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7780
รหัสสำเนียงของ ROD: 07780
จำนวนประชากร: 695,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bareli, Rathwi Bareli

Rathwi Bareli
बरेली, रथवी बरेली

พื้นที่ใช้ภาษา Bareli, Rathwi Bareli

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bareli, Rathwi Bareli

A38049 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A38050 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Powri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3462
รหัสสำเนียงของ ROD: 03462
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Powri

Barel
Bareli: Bareli Pauri
Paura
Pauri
Pawari
Pawri
Rathi
Rathia
Rathwi Pauri
पाउरी

พื้นที่ใช้ภาษา Powri

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Powri

C30360 พระคำแห่งชีวิต

3. Powri: Barela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3867
รหัสสำเนียงของ ROD: 03867

ชื่ออื่นสำหรับ Powri: Barela

Barel
Barela
Bareli
Bareli Pauri
पाउरी: बरेला

พื้นที่ใช้ภาษา Powri: Barela

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Powri: Barela

A18290 พระคำแห่งชีวิต

4. Powri: Noiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3868
รหัสสำเนียงของ ROD: 03868

ชื่ออื่นสำหรับ Powri: Noiri

Noiri
पाउरी: नोइरि

พื้นที่ใช้ภาษา Powri: Noiri

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Powri: Noiri

C18291 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Rathwi Bareli

Pawaria, Hindu;