Busang Kayan [bfg]

ชื่อภาษา ISO: Busang Kayan
รหัสภาษา ISO: bfg
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. กะยัน

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4229
รหัสสำเนียงของ ROD: 04229

ชื่ออื่นสำหรับ กะยัน

Kajan
Kayan

พื้นที่ใช้ภาษา กะยัน

Indonesia
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะยัน

A63793 ข่าวประเสริฐ
A19141 ข่าวประเสริฐ
A75325 พระคำแห่งชีวิต for Women 1
C75326 พระคำแห่งชีวิต for Women 2

2. Belawan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4686
รหัสสำเนียงของ ROD: 04686

ชื่ออื่นสำหรับ Belawan

Kayan, Busang: Belayan

พื้นที่ใช้ภาษา Belawan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Belawan

C84011 ข่าวประเสริฐ

3. Kayan, Busang: Long Bleh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11724
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Busang: Long Bleh

Long Bleh

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Busang: Long Bleh

Indonesia

4. Kayan, Busang: Mahakam Busang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11725
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Busang: Mahakam Busang

Mahakam Busang

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Busang: Mahakam Busang

Indonesia

People Groups who speak Busang Kayan

Kayan, Busang;