Guiberoua Béte [bet]

ชื่อภาษา ISO: Guiberoua Béte
รหัสภาษา ISO: bet
จำนวนประชากร: 130,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bete, Guiberoua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8023
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Guiberoua

Bete: Guberoua
Bete, Guiberoua: Guiberoua
Central Bete
Central Bété
Western Bete
Western Bété

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Guiberoua

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bete, Guiberoua

A35230 Becoming a Friend of God

2. Bete, Guiberoua: Soubre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8024
จำนวนประชากร: 130,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Guiberoua: Soubre

Bete, Guiberoua: Soubré
Soubré

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Guiberoua: Soubre

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Guiberoua Béte

Bete, Western;