West Coast Bajau [bdr]

ชื่อภาษา ISO: West Coast Bajau
รหัสภาษา ISO: bdr
จำนวนประชากร: 55,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bajau: Kota Belud

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7566
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau: Kota Belud

Kota Belud

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau: Kota Belud

Malaysia

2. Bajau, West Coast

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7563
รหัสสำเนียงของ ROD: 07563
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast

Land Bajaw
West Coast Bajao

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast

Malaysia

3. Bajau, West Coast: Banggi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7564
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Banggi

Banggi

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Banggi

Malaysia

4. Bajau, West Coast: Kawang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7565
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Kawang

Kawang

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Kawang

Malaysia

5. Bajau, West Coast: Papar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7567
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Papar

Papar

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Papar

Malaysia

6. Bajau, West Coast: Pitas Bajau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7568
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Pitas Bajau

Pitas Bajau

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Pitas Bajau

Malaysia

7. Bajau, West Coast: Putatan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7569
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Putatan

Putatan

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Putatan

Malaysia

8. Bajau, West Coast: Sandakan Bajau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7570
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bajau, West Coast: Sandakan Bajau

Sandakan Bajau

พื้นที่ใช้ภาษา Bajau, West Coast: Sandakan Bajau

Malaysia

People Groups who speak West Coast Bajau

Bajau, West Coast;