Bana [bcw]

ชื่อภาษา ISO: Bana
รหัสภาษา ISO: bcw
จำนวนประชากร: 23,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2930
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bana

Baza
Ka-Bana
Koma
Mizeran
Parole des Bana

พื้นที่ใช้ภาษา Bana

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bana

A07240 พระคำแห่งชีวิต

2. Bana: Gamboura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7655
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bana: Gamboura

Gamboura

พื้นที่ใช้ภาษา Bana: Gamboura

Cameroon

3. Bana: Gili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7656
จำนวนประชากร: 13,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bana: Gili

Gili
Guili

พื้นที่ใช้ภาษา Bana: Gili

Cameroon

People Groups who speak Bana

Bana, Baza;