Magbukun Ayta [ayt]

ชื่อภาษา ISO: Magbukun Ayta
รหัสภาษา ISO: ayt
จำนวนประชากร: 1,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ayta, Bataan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7416
จำนวนประชากร: 570

ชื่ออื่นสำหรับ Ayta, Bataan

Bataan Ayta
Bataan Sambal
Mariveles Ayta

พื้นที่ใช้ภาษา Ayta, Bataan

Philippines

2. Ayta: Kadmang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4736
รหัสสำเนียงของ ROD: 04736

ชื่ออื่นสำหรับ Ayta: Kadmang

Ayta, Bataan
Bataan Ayta
Bataan Sambal
Kadmang
Mariveles Ayta

พื้นที่ใช้ภาษา Ayta: Kadmang

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ayta: Kadmang

C32450 Testimonies

People Groups who speak Magbukun Ayta

Ayta, Bataan;