Ayoreo [ayo]

ชื่อภาษา ISO: Ayoreo
รหัสภาษา ISO: ayo
จำนวนประชากร: 4,300

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ayore

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 662
รหัสสำเนียงของ ROD: 00662

ชื่ออื่นสำหรับ Ayore

Ayoré
Ayoreo
Ayure
Ayureo
Moro
Morotoco
Pyeta
Pyeta Yovai
Yovai

พื้นที่ใช้ภาษา Ayore

Bolivia
Paraguay

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ayore

C37682 ข่าวประเสริฐ
C37683 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A05920 พระคำแห่งชีวิต 1
C05921 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Ayoreo: Tsiracua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7412
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ayoreo: Tsiracua

Tsiracua

พื้นที่ใช้ภาษา Ayoreo: Tsiracua

Paraguay

3. Ayoreo: Tsiricua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7413
รหัสสำเนียงของ ROD: 07413
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ayoreo: Tsiricua

Tsiricua

พื้นที่ใช้ภาษา Ayoreo: Tsiricua

Bolivia

People Groups who speak Ayoreo

Ayore;