Ayizo Gbe [ayb]

ชื่อภาษา ISO: Ayizo Gbe
รหัสภาษา ISO: ayb
จำนวนประชากร: 472,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ayizo-Gbe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4886
รหัสสำเนียงของ ROD: 04886

ชื่ออื่นสำหรับ Ayizo-Gbe

Ayizo
Ayzo

พื้นที่ใช้ภาษา Ayizo-Gbe

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ayizo-Gbe

C29940 พระคำแห่งชีวิต

2. Ayizo-gbe: Kadagbe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7410
รหัสสำเนียงของ ROD: 07410
จำนวนประชากร: 227,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ayizo-gbe: Kadagbe

Kadagbe
Kada-Gbe

พื้นที่ใช้ภาษา Ayizo-gbe: Kadagbe

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ayizo-gbe: Kadagbe

A37870 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ayizo Gbe

Gbe, Ayizo;