Au [avt]

ชื่อภาษา ISO: Au
รหัสภาษา ISO: avt
จำนวนประชากร: 8,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Au

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3427
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Au

Ау

พื้นที่ใช้ภาษา Au

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Au

C16920 พระคำแห่งชีวิต 1
C16921 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ TOK PISIN เพลง

2. Au: Weteili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3739
รหัสสำเนียงของ ROD: 03739
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Au: Weteili

Weteili

พื้นที่ใช้ภาษา Au: Weteili

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Au: Weteili

C24750 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Au

Au;