Anus [auq]

ชื่อภาษา ISO: Anus
รหัสภาษา ISO: auq
จำนวนประชากร: 320

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koroernoes

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1161
รหัสสำเนียงของ ROD: 01161
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Koroernoes

Korur

พื้นที่ใช้ภาษา Koroernoes

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koroernoes

C13201 พระคำแห่งชีวิต

2. Kwalmaluwapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1180
รหัสสำเนียงของ ROD: 01180

ชื่ออื่นสำหรับ Kwalmaluwapo

Anus
Korur

พื้นที่ใช้ภาษา Kwalmaluwapo

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwalmaluwapo

C13041 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Anus

Anus;