Aulua [aul]

ชื่อภาษา ISO: Aulua
รหัสภาษา ISO: aul
จำนวนประชากร: 750

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aulua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4467

ชื่ออื่นสำหรับ Aulua

Aulua Bay
Аулуа

พื้นที่ใช้ภาษา Aulua

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aulua

C23890 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

2. Aulua: Boinelang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7343
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Aulua: Boinelang

Boinelang

พื้นที่ใช้ภาษา Aulua: Boinelang

Vanuatu

3. Aulua: Onesso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7344
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Aulua: Onesso

Onesso

พื้นที่ใช้ภาษา Aulua: Onesso

Vanuatu

People Groups who speak Aulua

Aulua Bay;