Bukiyip [ape]

ชื่อภาษา ISO: Bukiyip
รหัสภาษา ISO: ape
จำนวนประชากร: 16,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bukiyip: Coastal Arapesh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8441
รหัสสำเนียงของ ROD: 08441
จำนวนประชากร: 14,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bukiyip: Coastal Arapesh

Coastal Arapesh

พื้นที่ใช้ภาษา Bukiyip: Coastal Arapesh

Papua New Guinea

2. Mountain Arapesh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3286
รหัสสำเนียงของ ROD: 03286

ชื่ออื่นสำหรับ Mountain Arapesh

Arapesh: Mountain
Bukiyip
Bukiyup
Bukiyúp
Kavu
Walalim

พื้นที่ใช้ภาษา Mountain Arapesh

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mountain Arapesh

C21200 ข่าวประเสริฐ
C15511 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bukiyip

Mountain Arapesh;