Ömie [aom]

ชื่อภาษา ISO: Ömie
รหัสภาษา ISO: aom
จำนวนประชากร: 800

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ihuaje

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2502
รหัสสำเนียงของ ROD: 02502

พื้นที่ใช้ภาษา Ihuaje

Nigeria
Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ihuaje

C16121 พระคำแห่งชีวิต

2. Juvaje

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2504
รหัสสำเนียงของ ROD: 02504

พื้นที่ใช้ภาษา Juvaje

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Juvaje

C16151 พระคำแห่งชีวิต

3. Managalas: Aomie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2705
รหัสสำเนียงของ ROD: 02705

ชื่ออื่นสำหรับ Managalas: Aomie

Aomie
Managulasi
Omie
Upper Managalasi

พื้นที่ใช้ภาษา Managalas: Aomie

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Managalas: Aomie

C16300 พระคำแห่งชีวิต

4. Omie: Aisi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21162

พื้นที่ใช้ภาษา Omie: Aisi

Papua New Guinea

5. Omie: Asapa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15290
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Omie: Asapa

Asapa

พื้นที่ใช้ภาษา Omie: Asapa

Papua New Guinea

6. Omie: Gora-bomahouji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15291
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Omie: Gora-bomahouji

Gora-bomahouji

พื้นที่ใช้ภาษา Omie: Gora-bomahouji

Papua New Guinea

7. Omie: Zuwadza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15292
จำนวนประชากร: 800

ชื่ออื่นสำหรับ Omie: Zuwadza

Zuwadza

พื้นที่ใช้ภาษา Omie: Zuwadza

Papua New Guinea

People Groups who speak Ömie

Aomie;