Alor [aol]

ชื่อภาษา ISO: Alor
รหัสภาษา ISO: aol
จำนวนประชากร: 25,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Alor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6893
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alor

Alorese
Алорский

พื้นที่ใช้ภาษา Alor

Indonesia

2. Alor: Baranusa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22677

พื้นที่ใช้ภาษา Alor: Baranusa

Indonesia

3. Alor: Muna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22679

พื้นที่ใช้ภาษา Alor: Muna

Indonesia

People Groups who speak Alor

Alorese;