Ngas [anc]

ชื่อภาษา ISO: Ngas
รหัสภาษา ISO: anc
จำนวนประชากร: 400,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ngas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2463
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80%

ชื่ออื่นสำหรับ Ngas

Angas
Karang
Kerang
Нгас

พื้นที่ใช้ภาษา Ngas

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngas

C02200 พระคำแห่งชีวิต

2. Ngas: Hill

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6427
รหัสสำเนียงของ ROD: 06427

ชื่ออื่นสำหรับ Ngas: Hill

Hill Angas
Ngas: Hill Angas

พื้นที่ใช้ภาษา Ngas: Hill

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngas: Hill

C33510 พระคำแห่งชีวิต

3. Ngas: Plain Angas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14882
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngas: Plain Angas

Plain Angas

พื้นที่ใช้ภาษา Ngas: Plain Angas

Nigeria

People Groups who speak Ngas

Angas;