Amahai [amq]

ชื่อภาษา ISO: Amahai
รหัสภาษา ISO: amq
จำนวนประชากร: 50

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Amahai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6915
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Amahai

Amahei
Амахай

พื้นที่ใช้ภาษา Amahai

Indonesia

2. Amahai: Makariki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6916
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Amahai: Makariki

Makariki

พื้นที่ใช้ภาษา Amahai: Makariki

Indonesia

3. Amahai: Rutah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6917
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Amahai: Rutah

Rutah

พื้นที่ใช้ภาษา Amahai: Rutah

Indonesia

4. Amahai: Soahuku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6918
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Amahai: Soahuku

Soahuku

พื้นที่ใช้ภาษา Amahai: Soahuku

Indonesia

People Groups who speak Amahai

Amahei;