Alak [alk]

ชื่อภาษา ISO: Alak
รหัสภาษา ISO: alk
จำนวนประชากร: 4,380

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Alak: Ban Kathu Neua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1826
รหัสสำเนียงของ ROD: 01826

ชื่ออื่นสำหรับ Alak: Ban Kathu Neua

Ban Kathu Neua

พื้นที่ใช้ภาษา Alak: Ban Kathu Neua

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alak: Ban Kathu Neua

C17460 พระคำแห่งชีวิต

2. Alak: Ban Takiaw

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1811
รหัสสำเนียงของ ROD: 01811

ชื่ออื่นสำหรับ Alak: Ban Takiaw

Ban Takiaw

พื้นที่ใช้ภาษา Alak: Ban Takiaw

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alak: Ban Takiaw

C17461 พระคำแห่งชีวิต

3. Alak: Kamkok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1812
รหัสสำเนียงของ ROD: 01812

ชื่ออื่นสำหรับ Alak: Kamkok

Ban Kamkok
Harlok
Kamkok

พื้นที่ใช้ภาษา Alak: Kamkok

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alak: Kamkok

C09780 พระคำแห่งชีวิต

4. Alak: Lak Sipet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1814
รหัสสำเนียงของ ROD: 01814

ชื่ออื่นสำหรับ Alak: Lak Sipet

Lak Sipet

พื้นที่ใช้ภาษา Alak: Lak Sipet

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alak: Lak Sipet

C17360 พระคำแห่งชีวิต

5. Alak: Ta Put Kok Hai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1827
รหัสสำเนียงของ ROD: 01827

ชื่ออื่นสำหรับ Alak: Ta Put Kok Hai

Ban Ta Put Kok Hai
Ta Put Kok Hai

พื้นที่ใช้ภาษา Alak: Ta Put Kok Hai

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alak: Ta Put Kok Hai

C17361 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Alak

Alak;