Alago [ala]

ชื่อภาษา ISO: Alago
รหัสภาษา ISO: ala
จำนวนประชากร: 35,100

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Alago

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2139
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Alago

Arago
Aragu
Argo
Idoma Nokwu
Алаго

พื้นที่ใช้ภาษา Alago

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alago

C10890 พระคำแห่งชีวิต

2. Alago: Agwatashi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6851
จำนวนประชากร: 35,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alago: Agwatashi

Agwatashi

พื้นที่ใช้ภาษา Alago: Agwatashi

Nigeria

3. Alago: Assaikio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6852
จำนวนประชากร: 35,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alago: Assaikio

Assaikio

พื้นที่ใช้ภาษา Alago: Assaikio

Nigeria

4. Alago: Doma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6853
จำนวนประชากร: 35,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alago: Doma

Doma

พื้นที่ใช้ภาษา Alago: Doma

Nigeria

5. Alago: Keana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6854
จำนวนประชากร: 35,000

ชื่ออื่นสำหรับ Alago: Keana

Keana

พื้นที่ใช้ภาษา Alago: Keana

Nigeria

People Groups who speak Alago

Alago;