Aja (Benin) [ajg]

ชื่อภาษา ISO: Aja (Benin)
รหัสภาษา ISO: ajg
จำนวนประชากร: 550,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Adja: Aja-Gbe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4727
รหัสสำเนียงของ ROD: 04727
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1

ชื่ออื่นสำหรับ Adja: Aja-Gbe

Adza: Ajagbe
Aja-Gbe
Aja-Gbe: Hwegbe

พื้นที่ใช้ภาษา Adja: Aja-Gbe

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Adja: Aja-Gbe

A64697 ข่าวประเสริฐ
A29070 พระคำแห่งชีวิต
A64940 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A64941 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

2. Adja: Dogbo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4726
รหัสสำเนียงของ ROD: 04726
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1

ชื่ออื่นสำหรับ Adja: Dogbo

Aja-Gbe: Dogbo-Gbe
Dogbo

พื้นที่ใช้ภาษา Adja: Dogbo

Benin

3. Aja-Adja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2750

ชื่ออื่นสำหรับ Aja-Adja

Adja
Adja-Gbe
Adya
Aja
Ajagbe
Aja-Gbe
Aja: Hwe
Hwe
Hwè

พื้นที่ใช้ภาษา Aja-Adja

Benin
Togo

4. Aja-gbe: Tagobe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6798
จำนวนประชากร: 474,800

ชื่ออื่นสำหรับ Aja-gbe: Tagobe

Aja-gbe: Tàgóbé
Tàgóbé

พื้นที่ใช้ภาษา Aja-gbe: Tagobe

Togo

5. Aja: Tala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6497
รหัสสำเนียงของ ROD: 06497

ชื่ออื่นสำหรับ Aja: Tala

Tala

พื้นที่ใช้ภาษา Aja: Tala

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aja: Tala

A34801 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Aja (Benin)

Aja; Hwe;