Kahua [agw]

ชื่อภาษา ISO: Kahua
รหัสภาษา ISO: agw
จำนวนประชากร: 7,700

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hagaruhi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3624
รหัสสำเนียงของ ROD: 03624

พื้นที่ใช้ภาษา Hagaruhi

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hagaruhi

C25330 พระคำแห่งชีวิต

2. Hega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3668
รหัสสำเนียงของ ROD: 03668

ชื่ออื่นสำหรับ Hega

Anganiwai
Anganiwei
Kahua
Narihua
Wanoni
Wanoni Bay

พื้นที่ใช้ภาษา Hega

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hega

A23141 ข่าวประเสริฐ
C22811 พระคำแห่งชีวิต

3. Kahua: Santa Catalina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11311
จำนวนประชากร: 7,700

ชื่ออื่นสำหรับ Kahua: Santa Catalina

Santa Catalina

พื้นที่ใช้ภาษา Kahua: Santa Catalina

Solomon Islands

4. Owa Rafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3661
รหัสสำเนียงของ ROD: 03661
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Owa Rafa

Kahua: Santa Ana
Owa Raha
Santa Ana

พื้นที่ใช้ภาษา Owa Rafa

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Owa Rafa

A80319 ข่าวประเสริฐ
C23340 พระคำแห่งชีวิต
A80318 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A80345 Galatians
A80344 Psalms

5. Star Harbour

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3666
รหัสสำเนียงของ ROD: 03666

ชื่ออื่นสำหรับ Star Harbour

Kahua: Star Harbour
Tawarafa

พื้นที่ใช้ภาษา Star Harbour

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Star Harbour

C23691 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kahua

Kahua;