ภาษาแอฟริกาใต้ (Afrikaans) [afr]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาแอฟริกาใต้ (Afrikaans)
รหัสภาษา ISO: afr
จำนวนประชากร: 4,949,410

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ภาษาแอฟริกาใต้

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 184
จำนวนประชากร: 6,860,000

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาแอฟริกาใต้

아프리칸스어
Africaner
Africâner
Afrikaans
Bahasa Afrikaans
Tiếng Châu Phi
الأفريكانية
زبان آفریکانس
Африкаанс
अफ़्रीकांस
ஆப்ரிக்கான்ஸ்
南非荷蘭語
阿非利堪斯語; 南非荷蘭語; 南非語
阿非利堪斯语; 南非荷兰语; 南非语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาแอฟริกาใต้

Australia
Canada
Malawi
Namibia
New Zealand
South Africa
United Kingdom
United States of America
Zambia
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาแอฟริกาใต้

A82294 ข่าวประเสริฐ
C04710 พระคำแห่งชีวิต
A82242 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82239 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82247 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82252 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82240 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82238 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82264 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82265 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A61035 ชีวิตของพระคริสต์ 1-32
A61036 ชีวิตของพระคริสต์ 33-60
A61037 ชีวิตของพระคริสต์ 61-96
A61038 ชีวิตของพระคริสต์ 97-120
C15330 พระคำแห่งชีวิต for Children
A65473 Talking Tiger
C82200 Testimonies & เพลง

2. Afrikaans: Cape Afrikaans

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6714
รหัสสำเนียงของ ROD: 06714

ชื่ออื่นสำหรับ Afrikaans: Cape Afrikaans

Cape Afrikaans
West Cape Afrikaans

พื้นที่ใช้ภาษา Afrikaans: Cape Afrikaans

Lesotho
South Africa

3. Afrikaans: East Cape Afrikaans

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6715
รหัสสำเนียงของ ROD: 06715

พื้นที่ใช้ภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans

South Africa

4. Afrikaans: Orange River Afrikaans

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6716
รหัสสำเนียงของ ROD: 06716

พื้นที่ใช้ภาษา Afrikaans: Orange River Afrikaans

South Africa

People Groups who speak ภาษาแอฟริกาใต้

Afrikaner; Baster, Rehobother; Coloured; Malay, Cape;