Aeka [aez]

ชื่อภาษา ISO: Aeka
รหัสภาษา ISO: aez
จำนวนประชากร: 3,400

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aeka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2512

ชื่ออื่นสำหรับ Aeka

Aiga
Binandere: Aeka
Аэка

พื้นที่ใช้ภาษา Aeka

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aeka

C05670 พระคำแห่งชีวิต

2. Binandere: Dawari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2703
รหัสสำเนียงของ ROD: 02703

ชื่ออื่นสำหรับ Binandere: Dawari

Binandere: Ambasi
Dawari

พื้นที่ใช้ภาษา Binandere: Dawari

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Binandere: Dawari

C05661 พระคำแห่งชีวิต

3. Upper Musa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 606
รหัสสำเนียงของ ROD: 00606

ชื่ออื่นสำหรับ Upper Musa

Binandere: Upper Musa
Musa
Ulawa Sina

พื้นที่ใช้ภาษา Upper Musa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Upper Musa

C21560 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Aeka

Aeka;