Amele [aey]

ชื่อภาษา ISO: Amele
รหัสภาษา ISO: aey
จำนวนประชากร: 5,300

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Amele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 537

ชื่ออื่นสำหรับ Amele

Amale
Амеле

พื้นที่ใช้ภาษา Amele

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amele

A13680 พระคำแห่งชีวิต

2. Amele: Haija

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6958
จำนวนประชากร: 5,300

ชื่ออื่นสำหรับ Amele: Haija

Haija

พื้นที่ใช้ภาษา Amele: Haija

Papua New Guinea

3. Amele: Huar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6959
จำนวนประชากร: 5,300

ชื่ออื่นสำหรับ Amele: Huar

Huar

พื้นที่ใช้ภาษา Amele: Huar

Papua New Guinea

4. Amele: Jagahala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6960
จำนวนประชากร: 5,300

ชื่ออื่นสำหรับ Amele: Jagahala

Jagahala

พื้นที่ใช้ภาษา Amele: Jagahala

Papua New Guinea

People Groups who speak Amele

Amele;