Adonara [adr]

ชื่อภาษา ISO: Adonara
รหัสภาษา ISO: adr
จำนวนประชากร: 98,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Adonara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6682
จำนวนประชากร: 16,967

ชื่ออื่นสำหรับ Adonara

Nusa Tadon
Sagu
Vaiverang
Waiwerang
Адонара

พื้นที่ใช้ภาษา Adonara

Indonesia

2. Adonara: East Adonara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6683

ชื่ออื่นสำหรับ Adonara: East Adonara

East Adonara

พื้นที่ใช้ภาษา Adonara: East Adonara

Indonesia

3. Adonara: East Solor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6684

ชื่ออื่นสำหรับ Adonara: East Solor

East Solor

พื้นที่ใช้ภาษา Adonara: East Solor

Indonesia

4. Adonara: West Adonara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6685

ชื่ออื่นสำหรับ Adonara: West Adonara

West Adonara

พื้นที่ใช้ภาษา Adonara: West Adonara

Indonesia

People Groups who speak Adonara

Adonara;