บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

Mesopotamian Arabic ['acm']

รหัสภาษา ISO:acm
ชื่อภาษา ISO:Mesopotamian Arabic
ชื่อกลุ่มภาษา ISO:ภาษาอาหรับ (Arabic)
จำนวนประชากร:15100000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Arabic, Mesopotamian: Anatolian Cluster

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #7123

จำนวนประชากร: 100000

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Mesopotamian: Anatolian Cluster

Anatolian Cluster

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Mesopotamian: Anatolian Cluster

Iran
Iraq
Turkey

2. Arabic, Mesopotamian: Baghdadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #6288

จำนวนประชากร: 1150000

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Mesopotamian: Baghdadi

Arabi
Arabic: Baghdadi
Arabic, Iraqi
Arabic, Mesopotamian Spoken
Baghdadi
Baghdadi Arabic
Furati
Iraqi Arabic
Mesopotamian Gelet Arabic
Mesopotamian Qeltu Arabic
North Syrian Arabic

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Mesopotamian: Baghdadi

Iraq
Jordan
Turkey

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Mesopotamian: Baghdadi

C30520 الأخبار السارة [Good News^]

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

3. Arabic, Mesopotamian: Euphrates Cluster

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #7124

จำนวนประชากร: 1800000

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Mesopotamian: Euphrates Cluster

Euphrates Cluster

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Mesopotamian: Euphrates Cluster

Iraq
Syria

4. Arabic, Mesopotamian: Khuzestan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #7125

จำนวนประชากร: 1200000

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Mesopotamian: Khuzestan

Khuzestan

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Mesopotamian: Khuzestan

Iran

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Mesopotamian: Khuzestan

C37957 Good News

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.