Aasáx [aas]

ชื่อภาษา ISO: Aasáx
รหัสภาษา ISO: aas
จำนวนประชากร: 350

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aasax

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6611

พื้นที่ใช้ภาษา Aasax

Tanzania

2. Aramanik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7175

พื้นที่ใช้ภาษา Aramanik

Tanzania

People Groups who speak Aasáx

Assa;