Afade [aal]

ชื่อภาษา ISO: Afade
รหัสภาษา ISO: aal
จำนวนประชากร: 36,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Afade

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6707

ชื่ออื่นสำหรับ Afade

Afada
Afadeh
Affade
Kotoko
Mandage
Mogari
Афаде

พื้นที่ใช้ภาษา Afade

Cameroon
Nigeria

2. Kotoko: Makari Afade

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4766
รหัสสำเนียงของ ROD: 04766
จำนวนประชากร: 36,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Kotoko: Makari Afade

Afada
Afade
Afadeh
Afae
afaë
Affade
Kotoko: Makari Afade
Makari
Makari & Afade
Mandage
Mandague
Mendage
Mpade

พื้นที่ใช้ภาษา Kotoko: Makari Afade

Cameroon
Chad
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kotoko: Makari Afade

C26670 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Afade

Kotoko, Afade;