Arbëreshë Albanian [aae]

ชื่อภาษา ISO: Arbëreshë Albanian
รหัสภาษา ISO: aae
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Albanian
จำนวนประชากร: 109,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Albanian, Arbereshe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6859
รหัสสำเนียงของ ROD: 06859
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Albanian, Arbereshe

Arbëreshë

พื้นที่ใช้ภาษา Albanian, Arbereshe

Italy

2. Albanian, Arbereshe: Calabrian Albanian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6860
รหัสสำเนียงของ ROD: 06860
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Albanian, Arbereshe: Calabrian Albanian

Calabrian Albanian

พื้นที่ใช้ภาษา Albanian, Arbereshe: Calabrian Albanian

Italy

3. Albanian, Arbereshe: Campo Marino Albanian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6861
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Albanian, Arbereshe: Campo Marino Albanian

Campo Marino Albanian

พื้นที่ใช้ภาษา Albanian, Arbereshe: Campo Marino Albanian

Italy

4. Albanian, Arbereshe: Central Mountain Albanian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6862
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Albanian, Arbereshe: Central Mountain Albanian

Central Mountain Albanian

พื้นที่ใช้ภาษา Albanian, Arbereshe: Central Mountain Albanian

Italy

5. Albanian, Arbereshe: Sicilian Albanian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6863
รหัสสำเนียงของ ROD: 06863
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Albanian, Arbereshe: Sicilian Albanian

Sicilian Albanian

พื้นที่ใช้ภาษา Albanian, Arbereshe: Sicilian Albanian

Italy

People Groups who speak Arbëreshë Albanian

Albanian, general; Arbereshe;