ประเทศเยอรมันนี

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศเยอรมันนี

Region:ทวีปยุโรป
Capital:BERLIN
Population:81,757,600
Area (sq km):357,042
FIPS Country Code:GM
ISO Country Code:DE
GRN Office:Internationale Sprachen Mission Germany

Map of ประเทศเยอรมันนี

Map of ประเทศเยอรมันนี

ภาษาและสำเนียงที่ใช้ใน ประเทศเยอรมันนี

  • Other Language Options
    Recordings Available
    Language Names
    Indigenous languages

ค้นพบ 5 ภาษา


Language Names Recordings Available
ภาษาเยอรมัน [Germany]
Danish [Denmark]
German: Holsteiner Platt [Schleswig-Holstein]
Nahuatl, Istmo Pajapan [Germany]
Romany: South German [Australia]

People Groups in ประเทศเยอรมันนี

Albanian, Tosk; Algerian, Arabic-speaking; Americans, U.S.; Amhara, Ethiopian; Arab, Moroccan; Arab, Tunisian; Armenian; Assyrian; Austrian, Bavarian; Basque; Belorusian; Berber, Shawiya; Bhojpuri Bihari; Black African, general; Bosniak; British; Bulgarian; Burmese; Cape Verdean; Catalonian; Chaldean; Chechen; Chinese, general; Croat; Czech; Danish; Deaf; Dutch; Estonian; Filipino, Tagalog; French; Frisian, Eastern; Frisian, Northern; Galician; German; German, Kolsch; German Swiss; Greek; Gypsy, German; Hungarian; Italian; Japanese; Javanese; Jew, German Speaking; Jew, Western Yiddish-Speaking; Kabardian; Kazakh; Korean; Kurd, Kurmanji; Latvian; Laz, Lazuri; Lithuanian; Luxemburger; Macedonian; Mainfrankisch; Mennonites; Persian; Polish; Portuguese; Romanian; Romani, Balkan; Romani, Sinte; Romani, Vlax; Russian; Saxon, Low; Saxon, Upper; Serb; Slovene; Sorb, Lower Lusatian; Sorb, Upper Lusatian; South Asian, general; Spaniard; Swabian; Syrian Aramaic, Turoyo; Tamil Hindu; Tigrai, Tigrinya; Turk; Ukrainian; Urdu; Vietnamese; Yazidi; Yeniche; Zaza-Alevi;

ข่าวเกี่ยวกับ ประเทศเยอรมันนี