บทส่งท้าย - 1964

บทส่งท้าย - 1964

"ดูเถิด สิ่งล่วงแล้วนั้นก็สาเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า เพลงยอพระเกียรติของพระองค์จากปลายแผ่นดินโลก" (อิสยาห์ 42:9-10)

เดือนธันวาคมปี 1963 ที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมสวิสจอยนั่งมองออกจากริมหน้าต่างสไตล์ฝรั่งเศสในห้องนอนชั้นบน เธอมองไปยังเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะ แสงแดดสะท้อนหิมะระยิบระยับ เธอเพิ่งเสร็จสิ้นจากการเดินทางที่ยาว นานต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผ่านหลายประเทศในยุโรป เช่น สวิสเซอร์ -แลนด์ สแกนดิเนเวีย อิตาลี เยอรมัน ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส ความแตกต่างหลากหลายของแต่ละประเทศ กับการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดินทางนั้นเรียกได้ว่ากระชั้นชิดชนิดแทบหายใจหายคอไม่ทันทีเดียว ช่วงเวลาน้อยนิดก่อนออกเดินทางไปสนามบิน ความคิดของจอยโลดแล่นไปถึงงานฉลองครบรอบ 25 ปีไปก่อนแล้ว ทีมงานของเธอในลอสแองเจลิสกาลังวางแผนจัดงานอยู่ เธอต้องขึ้นพูดอีก และเป็นการพูดที่ไม่ใช่การรายงาน เธอปรารถนาที่จะประกาศถึงความลับฝ่ายวิญญาณซึ่งกลายเป็นน้าพุแห่งชีวิตของเธอ จงชื่นชมยินดีเถิด! ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด!

จอยหวนคิดถึงอดีต ความทรงจาย้อนกลับไปถึงเมื่อหลายปีก่อน ณ ห้อง นอนใต้หลังคาบนถนนวิทเมอร์ที่เธออาศัยนอนเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา บนเตียงที่เธอบอกตัวเองว่า เธอต้อง..เธอสามารถ..และเธอจะชื่นชมยินดี เธอเห็นภาพที่ทาการบันทึกเสียงข่าวประเสริฐครั้งแรกเป็นภาษาสเปน ภาพกลุ่มเพื่อนและช่างช่วยกันอย่างแข็งขันปรับเปลี่ยนคอกเลี้ยงสัตว์ให้เป็นห้องบันทึกเสียง ภาพการเดินทางช่วงต้นๆ ของพันธกิจจีอาร์ไปเม็กซิโกและอลาสก้า และโอกาสที่พันธกิจจีอาร์ได้ขยายออกไปเมื่อเธอสนองตอบเสียงเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ ที่รอโอกาสจะได้ยินข่าวแห่ง ความรอด แจ่มชัดในความทรงจา จอยยังจาได้ถึงอุปสรรคใหญ่หลวงที่ก่อตัวขวาง กั้นในคราวที่เธอกับเพื่อนตัดสินใจรับภาระที่จะส่งแผ่นเสียงข่าวประเสริฐไปให้ถึงทุกเผ่าทุกภาษา ประเทศแถบอินโดจีน อินโดนีเซีย และพม่าถูกปิด นิวกีนีส่อเค้าวุ่นวาย เช่นเดียวกับซูดาน เอธิโอเปีย อินเดีย....ถึงกระนั้น ประตูของแต่ละประเทศก็ทยอยเปิดใหม่ สิ้นปี 1963 ยอดผลิตแผ่นเสียงนับจากวันแรกได้ทะลุจานวน 4.5 ล้านแผ่น ใน 2,900 ภาษา จอยไม่เคยคาดหวังว่าจะจดจาภาษาที่เคยบันทึกเสียงได้ทั้งหมด เธอระบุด้วยความยินดีปรีดาว่าตลอดระยะเวลา 12 ปีหลังของพันธกิจจีอาร์เอ็น โดยเฉลี่ยจะมีภาษาใหม่สี่ภาษาได้รับการบันทึกเสียงในแต่ละสัปดาห์ และยอดจานวนภาษาที่ได้รับการบันทึกก็ไต่สูงขึ้น เธอและทีมงานหวังว่าในวันฉลองครบรอบ 25 ปีนี้ จะมียอดถึง 3,000 ภาษาในโลกที่ได้รับการบันทึกไปแล้ว สาหรับจอยแล้วสาเหตุแห่งความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่ที่สุดคือ ใน 3,000 ภาษาที่บันทึกนี้มีถึง 2,000 ภาษา ที่ถ้อยคาของพระเจ้าจะได้รับฟังเป็นภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก เพราะยังไม่มีการแปลพระคาของพระเจ้าในภาษาของพวก เขาเลย และทีมบันทึกเสียงก็ยังคงมุ่งหน้าทางานต่อไป คุณวอนทาการบันทึกเสียงภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้กันในอเมริกาใต้เสร็จแล้ว และกาลังดาเนินการบันทึกเสียงภาษา ส่วนที่เหลือ คุณดอน ริชเทอร์ขณะนี้สมรสแล้ว เขาได้ร่วมรับใช้ในฐานะนักบันทึก เสียงครบ 12 ปีพอดี ซึ่งส่วนใหญ่ดอนทางานอยู่ในเกาะต่างๆ ของแปซิฟิกตอนใต้ คุณแอนพร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่อายุอ่อนกว่า และนักบันทึกเสียงใหม่สองคนจากสวิสเซอร์แลนด์กาลังรับใช้อยู่ที่แอฟริกาตะวันตก มีทีมงานอีกสองคนอยู่ในเม็กซิโก อีกสามคนในอินเดีย จีอาร์เอ็นมีนักบันทึกเสียงเต็มเวลาทั้งหมด 13 คน พวกเขายังคงทางานต่อไปเรื่อยๆและเงียบๆ แน่ละพวกเขาไม่ได้ออกไปเพียงลาพัง หมู่มิชชันารีหลายกลุ่มได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีประกาศที่ได้ผลรวดเร็วแบบนี้ บางคนมาช่วยงานจีอาร์เอ็นชั่วคราวเพื่อทาการบันทึกเสียงภาษาท้องถิ่นในบริเวณที่พวก เขารับผิดชอบอยู่ ขอบข่ายของงานขยายออกไปพร้อมเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้า!

"พระวจนะสาหรับฉลองครบรอบ 25 ปีน่าจะเป็นข้อเดียวกับที่ใช้ตอนฉลอง 20 ปี" เธอนึกในใจ "สิ่งล่วงแล้วนั้นก็สาเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่า นั้นจะเกิดขึ้นเราก็ได้เล่าให้ฟังแล้ว จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า เพลงยอพระเกียรติของพระองค์จากปลายแผ่นดินโลก" อิสยาห์ (42:9-10)

ตอนฉลอง 20 ปี ในปี 1959 เธอกล่าวไว้ว่า :

"สิ่งล่วงแล้วนั้น ทาให้เราคิดถึงไม่เพียงสิ่งดียิ่งใหญ่เท่านั้นที่พระเจ้าทรงกระ ทาเพื่อเรา แต่รวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นพระพร ถ้าเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าดังขึ้นจากใจที่รักเสมอ และใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่ยั้งหยุด ไม่ว่าพระเจ้าจะให้ผ่านความทุกข์ยากลาบาก หรือความเจ็บปวด เสียงนั้นจะดังไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก แม้ว่าเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญนั้นถูกซ่อน ไว้ในที่ลับหรือถูกจากัดโดยสถานการณ์ จะไม่มีกาแพงใดขวางกั้นเสียงสรรเสริญได้ ถ้าลึกสักเท่าใดก็ไม่อาจซ่อนเสียงสรรเสริญ ระยะทางใดก็ไม่ไกลเกินไป แสง อาทิตย์ร้อนแรงแค่ไหนก็ไม่อาจทาให้เสียงสรรเสริญเหี่ยวแห้งไป สายฝนก็ไม่อาจกลบเสียงนั้นได้ ตรงกันข้ามสถานการณ์ยากลาบากเหล่านี้ กลับทาให้เสียงแห่งการสรรเสริญจะยิ่งสดใหม่อ่อนหวานมากกว่าเดิมดังไปทั่วโลก บ่อยครั้งในการทาพันธกิจของเราเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนยากไปหมดและเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงย้าเตือน ให้เราชื่นชมยินดี เมื่อระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ เพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราและให้เรามีชัยชนะตามที่หวังไว้"

สิ่งต่างๆ ที่เราหวังไวันั้นมีหลายอย่างและมีความแตกต่างกันไป การพัฒนาเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งตอนนี้ถูกส่งออกไปแล้วเป็นจานวนหลายร้อยหรืออาจเป็นหลายพันเครื่องสู่ดินแดนส่วนต่างๆ บนแผ่นดินโลก การก่อตั้งสาขา ศูนย์แจกจ่ายแผ่นเสียง สานักงาน หรือแม้แต่โรงงานผลิตในออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ แคนาดา เม็กซิโก สวิสเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย....การทรงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เต็มเวลาถึง 80 คน เมื่อนึกทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตเธอก็ประหลาดใจมากกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามการที่เราจะชื่นชมยินดีในอดีตนั้นก็ไม่เพียงพอ เราต้องรวบรวมกาลังไว้ให้พร้อมเพื่อเตรียมพิชิตยอดเขาต่างๆ การมุ่งหน้าไปพิชิตยอดเขาต่างๆ ฝ่ายวิญญาณแบบบนยอดเขาเอเวอเรสต์ หลังผ่านประสบการณ์ 25 ปี เธอเข้าใจดีว่ามันหมายความว่าอย่างไร มันไม่เป็นเพียงแค่ประเทศอย่างซูดานและอีกหลายประเทศในแอฟริกา อินเดีย รวมทั้งประเทศต่างๆ ในเอเชียที่การนาข่าวประเสริฐเข้าไปนั้นมีข้อจากัดมากขึ้นทุกที การที่เธอได้ใช้เวลาหลายเดือนในยุโรปช่วยให้เธอ มองเห็นชัดว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจริงๆ...เมื่อเทียบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเทศหลังม่านเหล็ก

ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกหนาวจัดขึ้นมาพร้อมกับสังเกตเห็นว่าตะวันลับเหลี่ยมเขา ที่ยิ่งใหญ่แห่งแอลป์ไปแล้ว ยอดเขาสีขาวที่เมื่อสักครู่ที่แล้วสะท้อนประกายระ ยิบระยับตัดกับท้องฟ้าสีคราม บัดนี้มองเห็นเพียงเงาหม่นสีเทาลางๆ เป็นภาพที่ทาให้จอยตัวสั่น มีความรู้สึกเหมือนภูเขาไม่ยอมให้พิชิตและยังขู่ว่าจะกลืนเธอ "บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์..." (สดุดี 2:2)

เธอผละสายตาจากภาพที่มองเห็นหันมาใส่ใจกับงานพิมพ์ตรงหน้า คติประจาใจของเธอคือคาว่า "...ชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญ" เธอควรจะเปลี่ยนคาพูดดีมั้ย?

"เราจะมุ่งหน้าไปเช่นเคยด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็น เพื่อจะปีนขึ้นกาแพงหรือข้ามเหวลึกด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรงล้มเหลว 'สิ่งใหม่ๆ' ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น แผ่นดินใหม่จะทะลุทะลวง การต่อสู้จะได้รับชัยชนะ..."

เธอรู้สึกว่าภายในห้องสว่างขึ้น เธอจึงเงยหน้ามองขึ้นไปอีกครั้ง และต้องอึ้ง เมื่อเห็นยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะหนาดูเหมือนมีชีวิต มันสะท้อนประกายระยิบระยับราวกับว่ามีพลังแสงจากที่ใดที่หนึ่งที่เธอเองก็ไม่รู้ส่องลงมา สภาพทะมึนทึนทึบก่อนหน้านั้นหายไป แสงสุดท้ายแห่งตะวันสาดส่องฟ้ากระทบยอดเขาดุจดวงไฟหลบลี้อยู่เบื้องหลังภาพที่เห็น สื่อให้เธอรับรู้ว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ของเธอจะมีทางพิชิตได้

ภาษาต่างๆ กว่า 5,000 ภาษาได้รับการบันทึกเสียง และจุมพิตแห่งพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าจะประทับว่าสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย" จอยบันทึกข้อ ความลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความปิติและตื่นเต้น "ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคาพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง" (มัทธิว 24:16)

หากแสงบนยอดเขานั้นเป็นข่าวสารจากพระเจ้าถึงเธอ ข่าวสารนี้ก็เป็นข่าว สารเพื่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน เธอต้องส่งข่าวนี้ให้คนอื่นๆ ทราบด้วย เธอรีบพิมพ์ตอนจบ เก็บเครื่องพิมพ์ดีดและกระดาษอย่างรวดเร็วแล้วยิ้มลาเพื่อนๆ พร้อมที่จะเดิน ทางต่อไปสู่สนามบิน กิจการของกษัตริย์นั้นต้องการความรวดเร็ว และเธอเองก็ทา งานให้กษัตริย์อยู่...

ข้อมูลล่าสุด "ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยิน"

เรื่องราวของจีอาร์ยังคงดาเนินไปไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น พันธกิจของเราได้ขยายมากขึ้น มีศูนย์ปฏิบัติการและสานักงานอยู่กว่า 40 ประเทศ เนื่องจากพันธกิจของเราได้ขยายไปทั่วโลก จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น "เครือข่ายการบันทึกเสียงสากล" หรือจีอาร์เอ็น องค์กรได้เจริญเติบโตอย่างมากมายเนื่องจากมีผู้ร่วมงานท้องถิ่นที่กระตือรือร้นมาร่วมรับใช้ ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นผู้รับข่าวประเสริฐจากมิชชันนารี บัดนี้พวกเขากลายเป็นผู้นาข่าวประเสริฐของพระเจ้า เข้าไปถึงคนที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐมาก่อนในประเทศของตนเสียเอง

ปี 2009 เป็นปีครบรอบเจ็ดทศวรรษของนวัตกรรมเครื่องฟังเสียงข่าวประเสริฐ ซึ่งคิดค้นโดยมิชชันนารีจีอาร์เอ็น ด้วยการเชื่อฟังต่อการทรงเรียกบ่อยครั้งพวกเขาต้องเสีย สละอย่างมาก เพื่อนาทีมบันทึกเสียงออกไปสุดแผ่นดินโลก ค้นหากลุ่มชนที่ยังไม่ได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้า ด้วยความพยายามและโดยพระคุณของพระเจ้า ข่าวประเสริฐจึงถูกบันทึกเป็นภาษาพูดเกือบ 6,000 ภาษา ทีมวิจัยของจีอาร์เอ็นระบุว่ามีภาษาพูดที่ยังคงใช้พูดกันอยู่ทุกวันนี้อย่างน้อย 12,000 ภาษา และส่วนมากผู้ใช้ภาษาพูดเหล่านี้ยังไม่มีพระคัมภีร์หรือแหล่งข้อมูลของคริสเตียน ยังมีความต้องการในการบันทึกเสียงข่าวประเสริฐอีกมาก ปัจจุบันจีอาร์เอ็นจึงต้องการมีผู้ร่วมงานที่รักพระเจ้าและถวายตัวรับใช้มากขึ้น เพื่อร่วมบุกเบิกงานบันทึกเสียงและเพื่อจะได้เห็นพระมหาบัญชาสาเร็จ

ในช่วงยุค 1970 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการใช้แผ่นเสียงมาเป็นเทปคาสเซ็ท ปัจจุบันสื่อดิจิตอลเช่นซีดี ดีวีดีและเอ็มพี3 ได้เริ่มเข้ามาแทนที่เทปคาสเซ็ท รายการต่างๆ หลายพันภาษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของจีอาร์เอ็น นี่นับว่าเป็นโอ กาสยิ่งใหญ่มากขึ้น ที่ทาให้เสียงข่าวประเสริฐมีพร้อมที่จะให้คนทั่วโลกได้ยิน

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม แต่เป้าหมายขององค์กรยังคงเหมือนเดิม คือมุ่งมั่นที่จะผลิตข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในรูปแบบเสียงให้ครบทุกภาษาในโลกใบนี้ คนงานผู้กล้าหาญของเรายังคงดั้นด้นไปค้นหากลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่มีข่าวประเสริฐในภาษาพูดของพวกเขา จนกว่าเป้าหมายนี้จะสาเร็จ

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อของเรา ทรงอวยพรเราอย่างอุดมสมบูรณ์ผ่านทางผู้สนับสนุนพันธกิจ และเราขอบพระคุณพระองค์อย่างสุดซึ้ง เพราะเหตุที่พวกเขายืนหยัดอยู่กับเราตลอดมาทั้งคาอธิษฐานและร่วมจัดหาสิ่งจาเป็นให้เรา พันธกิจจึงจะยังคงก้าวหน้าและเรื่องราวของพันธกิจนี้จะยังคงถูกบันทึกไว้ต่อๆ ไป

ค้นหาเพิ่มเติม